Yağ Basınç Sensörleri 


Yağ müşirinin İşlevi, motorda yağ basıncının durumunu göstermektir. 

Motorda yağ yoksa veya yağ biterse, Basınç Sensörü bir elektrik devresini açıp kapatarak gösterge ışığı ile bizi uyarır.

Üretimimizdeki tüm sensörler, belirli bir çalıştırma basıncına göre kalibre edilmiştir.

Yağ Basınç Sensörünün Arızalı Olduğunu Nasıl Anlaşılır ?

  • Yağ basıncı göstergesi değer göstermiyor.
  • Yağ basınç uyarı ışığı yanıyor.
  • Yağ basınç ışığı yanıp sönüyor.
  • Yüksek yakıt tüketimi.
  • Motorda aşırı ısınma, güç kaybı.

Arıza Sebepleri: 

  • Sızdırma, motor bloğuna kötü sabitlemeden veya aşınmış contadan kaynaklanabilir.
  • Aşırı sıcaklık görmüş sensörler.
  • Sensörden sinyal alamama.
  • Çatlaklar kırıklar başlıca hata sebepleridir.

Baltech Switches